Ugyen Academy F.C. – TRANSPORT UNITED
Ugyen Academy F.C. - TRANSPORT UNITED karşılaşması sona ermiştir.