Meshchersky Nizhny Novgorod U14 – SDUSSHOR №7 Nizhny Novgorod U14
Meshchersky Nizhny Novgorod U14 - SDUSSHOR №7 Nizhny Novgorod U14 karşılaşması sona ermiştir.