Igor Nevmerzhitsky – Vasily Habursky
Igor Nevmerzhitsky - Vasily Habursky karşılaşması sona ermiştir.