Evgeny Karlovskiy – Jose Hernandez
Evgeny Karlovskiy - Jose Hernandez karşılaşması sona ermiştir.